Počet záznamů: 1

Random response of a single system due to combined Gaussian and poissonian excitation

 1. 1.
  0325001 - UTAM-F 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Náprstek, Jiří - Král, Radomil
  Random response of a single system due to combined Gaussian and poissonian excitation.
  [Náhodná odezva jednoduché soustavy na kombinované gaussovské a poissonovské buzení.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 190-199. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/09/0094; GA AV ČR(CZ) IAA200710902
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: random * Fokker-Planck equation * probability density function
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  The paper makes a sketch of an SDOF system response analysis subjected to a random excitation having a form of the additive Poisson driven independent random impulses.

  Článek se zabývá odezvou soustavy s jedním stupňem volnosti podrobené náhodnému buzení typu aditivního poissonského řetězce impulsů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172567