Počet záznamů: 1  

Far-infrared response of free charge carriers localized in semiconductor nanoparticles

 1. 1. 0325000 - FZU-D 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Němec, Hynek - Kužel, Petr - Sundström, V.
  Far-infrared response of free charge carriers localized in semiconductor nanoparticles.
  [Terahertzová odezva volných nosičů lokalizovaných v polovodičových nanočásticích.]
  Physical Review. B. Roč. 79, č. 11 (2009), 115309/1-115309/7 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GP202/09/P099; GA MŠk LC512
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: transient conductivity * time-resolved terahertz spectroscopy * semiconductor nanoparticles
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  A Monte Carlo method is employed to calculate the dynamical conductivity in the terahertz range of free charge carriers localized in semiconductor nanoparticles. The shape of the conductivity spectrum is essentially determined by the probability of carrier transition through interparticle boundaries and by the ratio of the nanoparticle size and carrier mean free path in the bulk. It is shown that the conductivity spectrum exhibits similar features as the classical extension of the Drude conductivity of electrons proposed by Smith [Phys. Rev. B 64, 155106 (2001)]. We find and discuss the link of this model to the results of our simulations which suggests an interpretation of the phenomenological parameters of the Drude-Smith model.

  Metoda Monte Carlo je použita k výpočtu terahertzové vodivosti volných nosičů lokalizovaných v polovodičových nanočásticích. Tvar vodivostního spektra je určen pravděpodobností přechodu nosičů skrz hranice nanočástic a poměrem velikosti nanočástice a střední volné dráhy nosičů v objemu. Ukazujeme, že vodivostní spektrum má podobný tvar jako v klasickém rozšíření Drudeho modelu, navrženém Smithem [Phys. Rev. B 64, 155106 (2001)]. Nalézáme a diskutujeme vztah tohoto modelu k výsledkům našich simulací - tento vztah naznačuje možnou interpretaci parametrů Drude-Smithova modelu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172566