Počet záznamů: 1  

Fluids of Pseudo-Hard Bodies: From Simulations to Equations of State

 1. 1. 0324982 - UCHP-M 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Rouha, M. - Nezbeda, Ivo
  Fluids of Pseudo-Hard Bodies: From Simulations to Equations of State.
  [Tekutiny pseudotuhých těles: Od simulací ke stavové rovnici.]
  Fluid Phase Equilibria. Roč. 278, 1-2 (2009), s. 15-19 ISSN 0378-3812
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400720710; GA AV ČR IAA400720802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: pseudo-hard bodies * virial coefficients * perturbed virial expansion
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.857, rok: 2009

  Thermodynamic properties of a number of fluids of pseudo-hard bodies (PHB), representing non-additive excluded volume effects in selected polar and associating real fluids, have been studied by Monte Carlo (MC) simulations. Virial coefficients up to the fourth one have been determined and used in various semi-theoretical equations of state. It is shown that the perturbed virial expansion (PVE) about an appropriately chosen effective hard sphere (HS) reference is able to describe the thermodynamic behavior of the considered fluids quite accurately.

  Metodou Monte Carlo byly studovány různé tekutiny pseudotuhých těles představující odpudivé interakce v ve vybraných polárních a asociujících tekutinách. Byly vypočítány viriální koeficienty a zkonstruována stavová rovnice ve tvaru poruchového viriálního rozvoje, která popisuje docela přesně termodynamické vlastnosti uvažovaných tekutin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172550