Počet záznamů: 1  

High tunability of the soft mode in strained SrTiO.sub.3./sub./DyScO.sub.3./sub. multilayers

 1. 1. 0324937 - FZU-D 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kadlec, Christelle - Kadlec, Filip - Němec, Hynek - Kužel, Petr - Schubert, J. - Panaitov, G.
  High tunability of the soft mode in strained SrTiO3/DyScO3 multilayers.
  [Vysoce laditelný měkký mód v napnutých multivrstvách SrTiO3/DyScO3.]
  Journal of Physics-Condensed Matter. Roč. 21, č. 11 (2009), 115902/1-115902/7 ISSN 0953-8984
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100100907; GA MŠk LC512
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: terahertz * strontium titanate * ferroelectric * strained multilayers * soft mode
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.964, rok: 2009

  SrTiO3/DyScO3 epitaxial multilayers with variable number and thickness (10-100 nm) of bilayers deposited on DyScO3 substrates were investigated by means of time-domain terahertz spectroscopy at room temperature. A tensile strain develops in the SrTiO3 films and shifts the eigenfrequency of the ferroelectric soft mode down by ~25-45 cm-1 with respect to the value found in single crystals. In all films the dynamical response up to 3 THz has been described by a damped harmonic oscillator, which strongly hardens upon the electrical bias and which is linearly coupled to a new overdamped excitation at 10 cm-1.

  Epitaxní multivrstvy SrTiO3/DyScO3 s proměnným počtem dvojvrstev a tloušťkou vrstev (10-100 nm) deponované na substrátech DyScO3 byly studovány při pokojové teplotě pomocí terahertzové spektroskopie v časové oblasti. Vlivem napětí ve vrstvách SrTiO3 dochází ke snížení vlastní frekvence feroelektrického měkkého módu o ~25-45 cm-1. oproti její hodnotě v monokrystalu. Celá dynamická odezva ve všech studovaných vrstvách až do 3 THz byla popsána pomocí tlumeného oscilátoru v oboru 3 THz silně tvrdnoucího při přiložení vnějšího elektrického pole a lineárně vázaného s novou přetlumenou excitací u 10 cm-1.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172515