Počet záznamů: 1  

Copper/ascorbic acid dyad as a catalytic system for selective aerobic oxidation of amines

 1. 1. 0324912 - UOCHB-X 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šrogl, Jiří - Voltrová, Svatava
  Copper/ascorbic acid dyad as a catalytic system for selective aerobic oxidation of amines.
  [Měď/askorbová kyselina jako katalytický systém pro selektivní aerobní oxidaci aminů.]
  Organic Letters. Roč. 11, č. 4 (2009), s. 843-845 ISSN 1523-7060
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: copper * ascorbic acid * oxidative deamination
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 5.420, rok: 2009

  A new, environmentally benign system based on ascorbic acid (vitamin C)/copper dyad is presented, which facilitates the oxidation of amines to carbonyl compounds. The oxidation utilizes aerobic oxygen as the ultimate electron scavenger, which accepts electrons, in a cascade-like fashion, via a Cu+/Cu++ and ascorbic/ dehydroascorbic acid couple. Dehydroascorbic acid, the oxidation agent, finally oxidizes amine substrates in a selective fashion after forming a Schiff base intermediate. The selectivity as well as generality of the method is demonstrated on various substrates.

  Je presentován nový systém na bázi páru askorbová kyselina (vitamin C)/měď, který umožňuje oxidaci aminů na karbonylové sloučeniny. Oxidace využívá vzdušného kyslíku jako finálního oxidantu, který přijímá elektrony kaskádově prostřednictvím páru Cu+/Cu++ a askorbová/dehydroaskorbová kyselina. Dehydroaskorbová kyselina, vlastní oxidační činidlo, pak oxiduje amin selektivně přes tvorbu Schiffovy base. Selektivita a obecné použití metody je ukázáno na různých substrátech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172497