Počet záznamů: 1

Probabilistic approach to the fire resistance of composite columns

 1. 1.
  0324897 - UTAM-F 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Rieger, M. - Pustka, D. - Marek, Pavel
  Probabilistic approach to the fire resistance of composite columns.
  [Pravděpodobnostní přístup k určování požární odolností kombinovaného prutu.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 1079-1090. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/07/0557
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: composite column * SBRA method * fire resistance
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Determination of the final fire resistance of composite columns made of concrete filled hollow sections. Calculation is based on achievement of critical temperature on steel tube with respecting section ratio Am/V. Final fire resistance is determined respect to influence of concrete filling, second order stability modeling and fully probabilistic approach. Article demonstrates application of the probabilistic method SBRA (Simulation Based Reliability Assessment) in fire resistant calculation.

  Určování konečné požární odolnosti kombinovaného prutu. Výpočet je založen na dosažení kritických teplot na ocelovou výztuž s ohledem na poměr Am/V. Konečná požární odolnost je učena s ohledem na vliv vlastností betonu, modelování stability druhého řádu a plně pravděpodobnostního přístupu. Článek ukazuje aplikaci pravděpodobnostní metody SBRA při určování požární odolnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172485