Počet záznamů: 1  

Interferon-alpha treatment may negatively influence disease progression in melanoma patients by hyperactivation of STAT3 protein

 1. 1. 0324857 - BFU-R 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Humpolíková Adámková, L. - Kovařík, J. - Dušek, L. - Lauerová, L. - Boudný, V. - Fait, V. - Fojtová, Miloslava - Krejčí, E. - Kovařík, Aleš
  Interferon-alpha treatment may negatively influence disease progression in melanoma patients by hyperactivation of STAT3 protein.
  [Léčba interferonem alfa může negativně ovlivnit průběh onemocnění maligním melanonem prostřednictvím hyperaktivovaného STAT3 proteinu.]
  European Journal of Cancer. Roč. 45, - (2009), s. 1315-1323 ISSN 0959-8049
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA301/06/0912
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: malignant melanoma * interferons * STAT3 activation
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 4.121, rok: 2009

  In this work we have analysed phosphorylation and activation status of the STAT3 signal transduction molecule in primary melanoma cells. It is reported that the interferon alpha stimulated STAT3 phosphorylation in cells derived from patients with less favourable disease outcome but not in patients with relatively long survival interval. It is proposed that the adjuvant immunotherapy with interferon alpha could lead to activation of proliferative signals in some cases at least.

  V této práci jsme analyzovali fosforylační a aktivační stav signální molekuly, STAT3 proteinu, u buněk maligního melanomu. Zjistili jsme, že interferon alfa stimuloval aktivaci STAT3 v buňkách derivovaných z pacientů s horší prognózou onemocnění, zatímco v buňkách pacientů s dlouhodobějším přežitím se hladina fosforylace neměnila. Hypotetizujeme, že immunoterapie interferonem alfa může v některých případech vést k vyšší proliferaci nádorových buněk.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172456