Počet záznamů: 1

Small towns as centres of rural micro-regions

 1. 1.
  0324838 - UGN-S 2009 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vaishar, Antonín - Zapletalová, Jana
  Small towns as centres of rural micro-regions.
  [Malá města jako střediska venkovských mikroregionů.]
  European Countryside. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 70-81 ISSN 1803-8417
  Grant ostatní:Nadace Volkswagen(DE) RA2240/06
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: small towns * periphery * Czechia
  Kód oboru RIV: AP - Městské, oblastní a dopravní plánování
  http://versita.metapress.com/content/w7p7282292l48735/fulltext.pdf http://versita.metapress.com/content/w7p7282292l48735/fulltext.pdf

  Small towns in peripheral regions are of our interest. Character of these towns is given by the remoteness and bad accessibility from regional centers, by the lack of investments, problems of human capital etc. Nevertheless, the peripheral small towns remain the definite centers of their hinterlands because of the lack of competition in majority of cases. The second demographic transition leads to ageing of rural population. Sub-urbanization and counter-urbanization impacts on the population shift from big and medium cities to the countryside. In the process of globalization, the countryside including small towns plays a role of bearer of the traditional way of life. Transferring the jobs from productive to non-productive branches endangers the countryside by losing jobs in industry. Increasing value of leisure, environment, space, security etc. offers new chances for small towns.

  Předmětem našeho zájmu jsou malá města v periferních regionech. Charakter těchto měst je dán vzdáleností a špatnou dostupností regionálních center, nedostatkem investic, problémy humánního kapitálu atd. Nicméně malá města v periferních regionech zůstávají nezpochybnitelnými středisky svého zázemí kvůli nedostatku konkurence. Suburbanizace a kontraurbanizace způsobily přesun obyvatel z velkých a středních měst na venkov. V procesu globalizace hraje venkov včetně malých měst úlohu nositele tradičního způsobu života. Přesun pracovních příležitostí z výrobních odvětví do služeb ohrožuje venkov ztrátou míst v průmyslu. Zvyšující se hodnota volného času, životního prostředí, prostoru, bezpečnosti otevírá pro malá města nové příležitosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172440