Počet záznamů: 1

Long-term creep and creep rupture characteristics of TiAl-base intermetallics

 1. 1.
  0324793 - UFM-A 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Dlouhý, Antonín - Kuchařová, Květa - Orlová, Alena
  Long-term creep and creep rupture characteristics of TiAl-base intermetallics.
  [Charakteristiky nízkonapěťového creepu a lomu při creepu pro slitiny na bázi intermetalika gama TiAl.]
  Materials Science and Engineering A-Structural materials. 510–511, - (2009), s. 350-355 ISSN 0921-5093.
  [Creep 2008. Bayreuth, 04.05.2008-09.05.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/07/0762
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: TiAl-base intermetallics * Creep * Monkman–Grant relationship
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Impakt faktor: 1.901, rok: 2009

  The present study investigates creep in three TiAl-base intermetallic alloys, Ti–48Al–2Cr–2Nb–1B, Ti–46Al–7Nb–0.6Cr–0.2Ni–0.1Si and Ti–46Al–2W–0.5Si–0.7B (all at.%), in the range of rupture times up to 25 000 h. Creep behaviour of the individual alloys at 1023K is assessed and compared and reasons for creep strength variations are discussed. Results suggest that dislocation processes contribute to the creep strain accumulation even at creep rates as low as 7×10−10 s−1. Finally the applicability of Monkman–Grant-type relationships is critically analyzed. It is shown that these relationships stem from a general functional identity that is valid for any continuous creep curve. The role of the creep curve shape factor S is highlighted.

  Je analyzován nízko-rychlostní creep v oboru dob do lomu dosahujících 25 000 h, a to pro tři typy slitin Ti–48Al–2Cr–2Nb–1B, Ti–46Al–7Nb–0.6Cr–0.2Ni–0.1Si a Ti–46Al–2W–0.5Si–0.7B (vše at.%) odvozených od intermetalické sloučeniny gama TiAl. Creepové chování jednotlivých slitin při teplotě 1023K je vyhodnoceno, porovnáno a příčiny rozdílné creepové pevnosti jsou diskutovány. Získané výsledky naznačují, že dislokační creep významně přispívá k celkové deformaci i přesto, že dosažené minimální rychlosti creepu se pohybují v oboru 7×10−10 s−1. V práci je rovněž kriticky analyzována použitelnost Monkman-Grantovy relace pro interpretaci a predikci creepového chování. Je dokázáno, že relace podobného typu vycházejí z obecné funkcionální identity, která je platná pro každou spojitou křivku včetně křivek creepových. Je zdůrazněna role tvarového faktoru křivky S.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172402