Počet záznamů: 1  

The Relationship between Right Ventricular Pacing Voltage and QRS Complex Duration

 1. 1. 0324788 - UIVT-O 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vančura, V. - Wichterle, D. - Brabec, Marek - Bytešník, J. - Lefflerová, K. - Kautzner, J.
  The Relationship between Right Ventricular Pacing Voltage and QRS Complex Duration.
  [Vztah mezi ventrikulárním budícím napětím a délkou QRS komplexu.]
  Physiological Measurement. Roč. 30, č. 5 (2009), s. 517-527 ISSN 0967-3334
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: cardiac pacing * QRS complex duration * pacing voltag * vectorcardiography * nonlinear regression analysis
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  The aim of our study was to describe the relation between the right ventricular pacing voltage and the QRS complex duration. Fourteen patients (73.6 ± 7.6 years) with AV block and implanted pacemakers were paced at a frequency of 100 bpm with various pacing voltages. A signal averaged QRS vector length was calculated at each degree of pacing voltage. The changes in the QRS complex duration were measured as a relative shift of the terminal region of the vectorcardiographic QRS complex (end-shift) and its most prominent peak (peak-shift) using the cross-correlation method. The nonlinear relationship between stimulation voltage and QRS duration was observed with the highest impact of stimulation voltage changes near the threshold value. The fourfold increase in the stimulation voltage above the threshold caused QRS complex shortening by 3.7 ± 2.1 ms (range 0.19 – 7.76 ms)

  Cílem této studie byla charakterizace vztahu mezi ventrikulárním budícím napětím kardiostimulátoru a délkou QRS komplexu. Data byla získána od 14 pacientů (ve věku 73.6 ± 7.6 let) se stejnou budící frekvencí a různými budícími napětími. Délka vektoru QRS (spočtená ze 3 prostorových složek) byla stanovena jako dlouhodobý průměr signálu. Změny QRS trvání komplexu byly zjišťovány jako relativní posun koncové oblasti QRS komplexu (posun konce), respektive relativní posun globálního maxima QRS komplexu (posun píku) na základě cross-korelační analýzy. Byl nalezen a charakterizován nelineární vztah mezi budícím napětím a délkou QRS komplexu. Použitý statistický nelineární model se smíšenými efekty (zohledňující inter-individuální variabilitu) ukázal, že nejsilnější odpověď na jednotkový přírůstek budícího napětí lze očekávat blízko prahu. Čtyřnásobný nárůst budícího napětí nad práh způsoboval zkrácení QRS komplexu o 3.7 ± 2.1 ms ( 0.19–7.76 ms).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172399