Počet záznamů: 1  

Morava River floodplain development during the last millennium, Straznicke Pomoravi, Czech Republic

 1. 1. 0324747 - GLU-S 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kadlec, Jaroslav - Grygar, Tomáš - Světlík, Ivo - Ettler, V. - Mihaljevič, M. - Diehl, J. F. - Beske-Diehl, S. - Svitavská-Svobodová, Helena
  Morava River floodplain development during the last millennium, Straznicke Pomoravi, Czech Republic.
  [Vývoj nivy řeky Moravy během posledního tisíciletí, Strážnické Pomoraví, Česká republika.]
  Holocene. Roč. 19, č. 3 (2009), s. 499-509 ISSN 0959-6836
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00130801; GA AV ČR IAA3013201
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516; CEZ:AV0Z4032918; CEZ:AV0Z10480505; CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: floodplain deposits * river activity reconstruction * last millenium * Morava River (Czech Republic) * expandable clay minerals * Cu-trien analysis * mineral magnetic measurements * lead isotope analysis * Holocene fluvial records * land-use change * pollution sources * isotopic-ratios * clay minerals * soil-erosion
  Kód oboru RIV: DO - Ochrana krajinných území
  Impakt faktor: 2.481, rok: 2009

  The sediments exposed in up to 5 m high erosional river banks were analysed using mineral magnetic, geochemical and chemical approaches. The results reveal the alluvial history of the currently active river channel system since the end of the first millennium AD. Fine overbank clayey sediments deposited during the ‘Mediaeval Warm Period’ were eroded from cultivated fields newly formed during Mediaeval colonization between 1250 and 1450. These fine deposits are overlain by coarser floodplain sediments of the ‘Little Ice Age’, indicating a change in the sediment source since the sixteenth century AD, and a substantial increase in the sediment load in the second half of twentieth century.

  Sedimenty odkryté v 5 vysokých erozních březích řeky Moravy byly zkoumány pomocí magnetických, geochemických a chemických metod. Výsledky odhalily historii říčního systému za poslední tisíciletí. Jílovité sedimenty se uložily během středověkého klimatického optima v důsledku zvýšené eroze během středověké kolonizace. Jílovité sedimenty jsou překryty hrubšími povodňovými sedimenty malé doby ledové, indikujícími odlišný zdroj a podstatné zvýšení agradace ve druhé polovině 20. století.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172366