Počet záznamů: 1

Two aspartic proteinases secreted by the pathogenic yeast Candida parapsilosis differ in expression pattern and catalytic properties

 1. 1.
  0324742 - UOCHB-X 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Hrušková-Heidingsfeldová, Olga - Dostál, Jiří - Majer, F. - Havlíková, J. - Hradilek, Martin - Pichová, Iva
  Two aspartic proteinases secreted by the pathogenic yeast Candida parapsilosis differ in expression pattern and catalytic properties.
  [Dvě aspartátové proteázy sekretované patogenní kvasinkou Candida parapsilosis se liší způsobem exprese i katalytickými vlastnostmi.]
  Biological Chemistry. Roč. 390, č. 3 (2009), s. 259-268 ISSN 1431-6730
  Grant CEP: GA ČR GA203/05/0038; GA MŠk(CZ) LC531
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: aspartic protease * Candida parapsilosis
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 2.732, rok: 2009

  Protease Sapp1p secreted by pathogenic yeast Candida parapsilosis has a higher catalytic activity than the isoenzyme Sapp2p. The gene SAPP2 is transcribed constitutively, while SAPP1 is inducible, it is transcribed only in presence of exogenous protein as a sole source of nitrogen.

  Proteáza Sapp1p sekretovaná patogenní kvasinkou Candida parapsilosis má vyšší katalytickou účinnost než isoenzym Sapp2p. Gen SAPP2 je transkribován konstitutivně, zatímco gen SAPP1 je inducibilní a je transkribován jen v přítomnosti exogenní bílkoviny jakožto jediného zdroje dusíku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172362