Počet záznamů: 1

The „Wind Tourism“ in the Czech Republic: situation and prospects

 1. 1.
  0324699 - UGN-S 2009 RIV UA eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Frantál, Bohumil - Kallabová, Eva - Kunc, J.
  The „Wind Tourism“ in the Czech Republic: situation and prospects.
  ["Větrný cestovní ruch" v České republice: situace a vyhlídky.]
  Geography, Geoecology, Geology: The Experience in the scientific research. Vol. 6. Dnepropetrovsk: DNVP Kartografija, 2009 - (Zelenskaja, I.), s. 392-396. ISBN 978-966-475-220-3.
  [Geography, Geoecology, Geology: The Experience in the Scientific research. Dnepropetrovsk (UA), 28.04.2009-30.04.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700860801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: tourism * wind power plants * cultural landscape * wind mills * Czech Republic
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  The aim of the issue is a brief evaluation of two different forms of wind power exploitation in the context of cultural landscape perception and tourism potential. The research consisted of two mutually linked parts: historical document analysis and questionnaire survey with tourists and visitors of two recreational areas in the Czech Republic.

  Autoři si v tomto článku kladou za cíl komplexně zhodnotit historii a současnost dvou různých podob využívání větrné energie v kontextu percepce kulturní krajiny a potenciálu cestovního ruchu. Vlastní výzkum sestával z analýzy historických dokumentů a dotazníkového šetření s turisty dvou rekreačních oblastí v ČR.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172326