Počet záznamů: 1

Influence of rate of change of magnetization processes on sensitivity of magnetic adaptive testing

 1. 1.
  0324686 - FZU-D 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Tomáš, Ivan - Vértesy, G. - Kadlecová, Jana
  Influence of rate of change of magnetization processes on sensitivity of magnetic adaptive testing.
  [Vliv rychlosti změn magnetizačních procesů na citlivost magnetického adaptivního testování.]
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Roč. 321, č. 8 (2009), s. 1019-1024 ISSN 0304-8853
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS100100508
  Grant ostatní:HSRF(HU) K-62466
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: magnetic adaptive testing * nondestructive testing * ferromagnetic materials
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.204, rok: 2009

  Dependence of sensitivity of degradation functions in the method of Magnetic Adaptive Testing is analyzed in this paper. It is shown that whereas sensitivity of the top-responsive degradation functions from around the top permeability of the non-degraded (reference) material drops down with increasing magnetizing field-slope, sensitivity of the mild-responsive degradation functions from regions with lower permeability of the reference material is frequently magnetizing field-slope-independent.

  V článku je analyzována závislost citlivosti degradačních funkcí při aplikaci metody magnetického adaptivního testování. Ukazuje se, že zatímco citlivost nejcitlivějších degradačních funkcí z oblasti maxima permeability nedegradovaného (referenčního) materiálu klesá se zvyšující se rychlostí změny magnetizačního pole, citlivost méně citlivých degradačních funkcí z oblastí s nižší permeabilitou referenčního materiálu bývá často na rychlosti změny magnetizačního pole nezávislá.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172317