Počet záznamů: 1

Thermal analysis study on water freezing and supercooling

 1. 1.
  0324680 - FZU-D 2009 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Nitsch, Karel
  Thermal analysis study on water freezing and supercooling.
  [Studium tuhnutí a podchlazení vody pomocí termické analýzy.]
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Roč. 95, č. 1 (2009), s. 11-14 ISSN 1388-6150
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200100626
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: heterogeneous nucleation * thermal analysis * thermal treatment * water freezing * water supercooling
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.587, rok: 2009

  Water freezing and supercooling were experimentally studied by methods of thermal analysis in a water droplet of 5 mm in diameter depending on previous thermal treatment (temperatures and times of overheating) and cooling rates.

  Tuhnutí a podchlazení vody bylo experimentálně studováno metodami termické analýzy v kapce vody o průměru 5 mm v závislosti na předchozím teplotním zpracování (teplotě a čase přehřátí) a rychlosti chlazení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172312