Počet záznamů: 1

Diffusion process applied in fabrication of ion-exchanged optical waveguides in novel Er3+ and Er3+/Yb3+-doped silicate glasses

 1. 1.
  0324679 - UJF-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Švecová, B. - Špirková, J. - Janáková, S. - Mika, K. - Oswald, Jiří - Macková, Anna
  Diffusion process applied in fabrication of ion-exchanged optical waveguides in novel Er3+ and Er3+/Yb3+-doped silicate glasses.
  [Difusní proces aplikovaný ve výrobě optických vlnovodů s iontovou výměnou v novém Er3+ and Er3+/Yb3+-dotovaném silikátovém skle.]
  Journal of Materials Science-Materials in Electronics. Roč. 20, č. 1 (2009), s. 510-513 ISSN 0957-4522
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06041
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: Er, Yb diffusion * silicate glasses * optical waveguides
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 1.020, rok: 2009

  Planar optical waveguides fabricated in erbium doped glasses are promising for photonics components. We focused on the influence of chemical compositions of Er3+ and Er3+/Yb3+-doped silicate glasses on the properties important for the optical applications. Optical waveguides were fabricated by routine K+ instead of Na+ ion exchange in a set of the glasses that had various contents of the RE ions. Waveguiding properties were studied by means of Dark Mode Spectroscopy at 671 nm while the chemical composition of the waveguides was determined using Scanning Electron Microscopy (SEM-EDAX). Surface concentrations of the lasing RE ions were determined by Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS) and related to the resultant photoluminescence properties. On the bases of the obtained experimental results the relations between composition of the substrates, especially content of the active ions, and experimental procedures will be presented with regards to real fabrication processes.

  Planární optické vlnovody vytvořené ve sklech dopováním erbia jsou slibné jako fotonické komponenty. Soustředili jsme se na chemické složení Er3+ a Er3+/Yb3+ dopovaných silikátových skel a dále na vlastnosti důležité pro optické aplikace. Optické vlnovody byly připraveny rutinním způsobem iontovou výměnou K+ za Na+ v souboru skel, který měl různý obsah iontů vzácných zemin. Vlnovodné vlasnosti byly studovány Dark Mode spektroskopií při 671 nm a chemické složení bylo určeno skenovací elektronovou mikroskopií (SEM-EDAX). Povrchové koncentrace laserově aktivních iontů byly určeny metodou Rutherfordovského zpětného rozptylu (RBS) a srovnány s luminiscenčními vlastnostmi. Na základě získaných výsledků jsme interpretovali souvislosti mezi složením substrátu, množstvím aktivního prvku a experimentální přípravou struktur.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172311