Počet záznamů: 1  

The illitization of dickite: chemical and structural evolution of illite from diagenetic to metamorphic conditions

 1. 1. 0324677 - GLU-S 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Ruiz Cruz, M. D. - Rodrígues, M. D. - Novák, Jiří Karel
  The illitization of dickite: chemical and structural evolution of illite from diagenetic to metamorphic conditions.
  [Illitizace dickitu: chemický a strukturní vývoj illitu za diagenetických až metamorfních podmínek.]
  European Journal of Mineralogy. Roč. 21, č. 2 (2009), s. 361-372 ISSN 0935-1221
  Grant ostatní:Ministerio de Educacion y Ciencia(ES) CGL 2006-02481; Ministerio de Educacion y Ciencia(ES) RNM-199
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Betic-Rif Cordillera * anchizone * dickite * illite * Na-K white mica * TEM/AEM
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 1.450, rok: 2009

  The illitization process of dickite was evidenced at diagenetic to low-grade metamorphic conditions in Triassic sedimentary rocks from the Betic-Rif Cordillera, whereas the transformation of kaolin-group minerals into illite was commonly described in deeply burried sandstone sequences. Dickite is well-ordered diagenetic phase that occurs filling the secondary porosity in sandstones and conglomerates. In diagenetic conditions, the alteration of dickite to illite produces thin 1M mica crystals with incomplete interlayer occupancy (illite), wide chemical variability, and low Na contents. Under low anchizonal conditions, the illitization process is more advanced and 2M1 K-illite coexists with minor dickite, sudoite, and 1M intermediate Na-K-illite. At higher anchizonal conditions only relics of dickite persist, whereas pyrophyllite coexists with 2M1 illite/muscovite with K-rich composition, indicating an approach to equilibrium.

  Process illitizace dickitu byl dokázán v triasových sedimentech beticko-rifové kordillery a probíhal za diagenetických až slabě metamorfních podmínek, zatímco obvykle bývá popisován v hluboce pohřbeném pískovcovém souvrství. Strukturně dobře uspořádaný dickit se vyskytuje v pískovcích a kongloměrátech v podobě výplní po sekundární pórozitě. Za diagenetických podmínek produkuje alterace dickitu 1M modifikaci slídy s neúplným zaplněním mezivrstviček (illit), se širší chemickou variabilitou a nízkými obsahy Na. Za podmínek anchizóny, je illitizace pokročilejší a modifikace 2 M1 K-illitu asociuje s menším množstvím dickitu, sudoitu a přechodního Na-K illitu. Za pokročilejších pT podmínek anchizóny přetrvaly jenom relikty dickitu, zatímco pyrofylit vytváří téměř rovnovážnou asociaci modifikací 2M1 illit/muskovitu obohacenou o draslík.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172309