Počet záznamů: 1  

Stabilitní analýza rovinného kvadratického konečného prvku pro explicitní lineární elastodynamiku

 1. 1. 0324626 - UT-L 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kolman, Radek - Plešek, Jiří - Gabriel, Dušan
  Stabilitní analýza rovinného kvadratického konečného prvku pro explicitní lineární elastodynamiku.
  [Stability Analysis of Plane Serendipity Finite Element for Explicit Linear Elastodynamics.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 657-672. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/07/1471; GA AV ČR(CZ) GA101/09/1630
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: serendipity finite element * central difference method * critical time step
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  http://www.itam.cas.cz/IM2009/

  Metoda centrálních diferencí se často používá pro numerické řešení přechodových úloh elastodynamiky. Tato explicitní podmíněně stabilní metoda přímé integrace pohybových rovnic je velice efektivní pouze ve spojení s diagonální maticí hmotnosti. Pro kvadratické konečné prvky není diagonální matice jednoznačně definována na rozdíl od lineárních prvků. V tomto příspěvku je provedena stabilitní analýza rovinného čtvercového kvadratického prvku pro celou třídu přípustných diagonálních matic hmotnosti prvku.

  The central difference method is widely used for the numerical solution of the transient elastodynamics problems by the finite element method. The effectiveness of this explicit conditional stable direct time integration methods is limited by using diagonal mass matrix, which entails significant computational savings and storage advantages. However, for the serendipity type element the construction of such diagonalized matrices is not uniquely defined and various class of lumped mass matrices can be assembled. In this paper the stability analysis for the plane square serendipity finite element is performed for various class of lumped mass matrices.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172273