Počet záznamů: 1  

Improved synthesis of [closo-1-CB9H10 ](-) anion and new c-substituted derivatives

 1. 1. 0324623 - UACH-T 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Ringstrand, B. - Bateman, D. - Shoemaker, R. K. - Janoušek, Zbyněk
  Improved synthesis of [closo-1-CB9H10 ](-) anion and new c-substituted derivatives.
  [Zlepšená synthesa aniontu [closo-1-CB9H10 ](-) a jeho nové C-substituované deriváty.]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 74, č. 3 (2009), s. 419-431 ISSN 0010-0765
  Grant CEP: GA MŠk LC523; GA MŠk ME 857
  Grant ostatní:NSF(US) CHE-0446688; NSF(US) OISE-0532040
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: boranes * carboranes * monocarbaborane anions
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.856, rok: 2009

  Article reports an optimized procedure for synthesis of [closo-1-CB9H10 ](-) anion, the preparation of the unknown C-halogenated series with properties potentially suitable as a bulding blocks in molecular eletronic.

  V článku je popsána optimalizovaná cesta pro přípravu aniontu [closo-1-CB9H10 ](-) a dále příprava doposud neznámých C-halogenovaných derivátů potencialně vhodných pro přípravu stavebních částí použitelných v molekularní elektronice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172270