Počet záznamů: 1  

Vliv chemické koroze na mechanické vlastnosti dřeva

 1. 1. 0324588 - UTAM-F 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Frankl, Jiří - Kloiber, Michal - Drdácký, Miloš - Kučerová, I.
  Vliv chemické koroze na mechanické vlastnosti dřeva.
  [Impact of chemical corrosion on mechanical characteristics of wood.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 273-279. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA103/07/1091
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: wood * chemical corrosion * mechanical characteristic of wood
  Kód oboru RIV: JN - Stavebnictví

  Příspěvek se zabývá problémem chemické koroze povrchových vrstev dřeva ve stavebních objektech, vyvolané reakcemi chemických látek, obsažených v dříve používaných chemických protipožárních prostředcích, aplikovaných postřikem nebo nátěrem na konstrukční dřevěné prvky. V posteru jsou prezentovány poznatky zjištěné při průzkumu staveb a laboratorní metody (mechanické zkoušky) testování vlivu poškození na mechanické vlastnosti dřeva a dřevěných konstrukčních prvků.

  The contribution is dedicated to the problem of chemical corrosion of surface layers of wood in buildings, caused by reaction of chemical substances contained in formerly used chemical anti-fire agents, applied by spraying or coating on wooden construction elements. Findings discovered during survey of buildings and laboratory methods (mechanical tests) of testing of impact of damage on mechanical characteristics of wood and wooden construction elements are presented in the poster.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172241