Počet záznamů: 1  

Změny pevnosti dřeva v tlaku podél a napříč vláken způsobené vlivem poškození dřeva dřevokaznými houbami

 1. 1. 0324586 - UTAM-F 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Frankl, Jiří
  Změny pevnosti dřeva v tlaku podél a napříč vláken způsobené vlivem poškození dřeva dřevokaznými houbami.
  [The changes in compression strength of wood along and across grain caused by an impact of damage to wood by wood-damaging fungi.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 261-272. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: wood * wood-destroing fungi * mechanical characteristics of wood
  Kód oboru RIV: JN - Stavebnictví

  Příspěvek se věnuje sledování vlivu doby působení dřevokazných hub na mechanické vlastnosti smrkového dřeva. V článku jsou prezentovány výsledky mechanických zkoušek - pevnosti v tlaku podél vláken a pevnosti v tlaku napříč vláken v tangenciálním směru. Zkoušky byly provedeny na standardních vzorcích 20x20x30 mm. Zkušební vzorky byly, v ideálních růstových podmínkách po různě dlouhou dobu (5-60 dní), vystaveny působení dřevokazných hub. Pro zkoušku byla vybrána Serpula lacrymans (dřevokazná houba působící hnědou hnilobu) a Trametes versicolor (dřevokazná houba působící bílou hnilobu).

  The contribution is dedicated to monitoring the effect of time of impact of wood-damaging fungi on mechanical characteristics of spruce wood. Results of mechanical tests are presented in the article - compression strength along grain and compression strength across grain in tangential direction. The tests were carried out on standard samples 20x20x30 mm. The testing samples were exposed, in ideal growth conditions for variable times (5-60 days), to impact of wood-damaging fungi. Serpula lacrymans (wood-damaging fungi with brown, dry-decay) and Trametes versicolor (wood-damaging fungi with white, corrosive decay) were selected for the test.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172239