Počet záznamů: 1  

PHASE-SYNCRONISED INVESTIGATIONS OF TRIGGERED VORTICES IN IMPINGING JETS

 1. 1. 0324547 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tesař, Václav - Něnička, Václav
  PHASE-SYNCRONISED INVESTIGATIONS OF TRIGGERED VORTICES IN IMPINGING JETS.
  [Výzkum fázově spouštěných vírů v impaktním proudění.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 270-271. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200760705; GA ČR GA101/07/1499
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: impinging jets * vortical motion * phase synchronisation
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Impinging jets can transfer the highest achievable thermal flux into (or out from) solid bodies. The transport is significantly influenced by complex and so far not fully understood vortical structures that develop due to hydrodynamic instability. This contribution describes experiments with visualisation of impinging air jets in which periodic formation of vortices was triggered by azimuthal travelling waves generated in nozzle exit - and was phase-synchronised with the camera. Visualisation was by laser light scattered from water mist particles added to the supplied air. The instability structures were identified in the images by using their coherence.

  Impaktní proudění může přenášet nejvyšší dosažitelné intenzity tepelného toku do (nebo z) pevných těles. Tento přenos je významně ovlivněn složitými a dosud ne plně objasněnými vírovými strukturami, které se vyvíjejí v důsledku hydrodynamické nestability. Příspěvek popisuje experimenty se zviditelňováním vzduchových impaktních proudů ve kterých bylo periodické vytváření vírů spouštěno azimutálními postupnými vlnami generovanými v ústí trysky a synchronizováno s kamerou. Zviditelnění se provádělo rozptylem světla laseru z částic vodní mlhy přidávané do vzduchu. Nestabilitní struktury byly v obrazech identifikovány využitím jejich koherence.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172212