Počet záznamů: 1  

Epidemiology of Lyme borreliosis

 1. 1. 0324512 - UBO-W 2009 RIV CH eng M - Část monografie knihy
  Hubálek, Zdeněk
  Epidemiology of Lyme borreliosis.
  [Epidemiologie lymské borreliózy.]
  Lyme borreliosis – biological and clinical aspects. Basel: Karger, 2009 - (Lipsker, D.; Jaulhac, B., B.), s. 31-50. Current Problems in Dermatology, 37. ISBN 978-3-8055-9114-0
  GRANT EU: European Commission(XE) 10284 - EDEN
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Borrelia burgdorferi sensu lato * infectious diseases * natural focality of diseases * incidence rates * environmental effects
  Kód oboru RIV: FN - Epidemiologie, infek. nemoci a klin. imunologie

  Lyme borreliosis (LB) is the most frequent ixodid tick-borne human disease in the world, with estimated c. 85,500 patients annually (the underlying data presented in the review: Europe c. 65,500; North America c. 16,500; Asia c. 3,500; North Africa c. 10). This chapter summarizes the up-to-date knowledge about facts and factors important in the epidemiology of LB over the world. Individual paragraphs describe briefly geographic (latitudinal and altitudinal) distribution and incidence rates of LB in individual countries; seasonal distribution of the disease; effects of patient's age, sex, and profession; comparison of urban vs. rural settings; weather effects on LB incidence; risk factors for LB acquisition by humans, and risk assessment. The chapter is finished with the recommendation of a more thorough epidemiological surveillance for LB, including the morbidity notification in additional countries where it has not yet been fully implemented.

  Lymská borrelióza (LB) je nejčastější klíšťaty přenosná nákaza člověka na světě. Průměrný počet případů onemocnění člověka ve světě je asi 85 500 ročně (podpůrná data jsou prezentována v tomto přehledu: Evropa asi 65 500; Severní Amerika asi 16 500; Asie asi 3 500; Severní Afrika asi 10). Tato kapitola shrnuje nejnovější celosvětové poznatky o faktech a faktorech důležitých v epidemiologii LB. Jednotlivé odstavce stručně popisují zeměpisné a výškové rozšíření LB; morbiditu LB v jednotlivých zemích; její sezonalitu; vliv věku, pohlaví a zaměstnání pacientů; srovnání incidence LB mezi venkovským a městským obyvatelstvem; ovlivnění incidence LB počasím; rizikové faktory pro nákazu člověka, a zhodnocení rizika. Kapitola končí doporučením důkladnější epidemiologické surveillance LB, včetně zavedení hlášení LB v zemích, kde tak dosud učiněno nebylo.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172193