Počet záznamů: 1  

Ionic strength-dependent structural transition of proteins at electrode surfaces

 1. 1. 0324501 - BFU-R 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Paleček, Emil - Ostatná, Veronika
  Ionic strength-dependent structural transition of proteins at electrode surfaces.
  [Strukturální přechody bílkovin na površích elektrod v závislosti na iontové síle.]
  Chemical Communications. Roč. 13, - (2009), s. 1685-1687 ISSN 1359-7345
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06035; GA ČR GP202/07/P497; GA ČR GA301/07/0490; GA AV ČR KAN400310651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: bovine serum albumin constant current chronopotentiometric stripping * electrode surface * structural transition
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 5.504, rok: 2009

  Using constant current chronopotentiometry we showed that in 50 mM sodium phosphate (pH 7) bovine serum albumin and some other proteins were not significantly denatured at a bare mercury electrode while at higher phosphate concentrations they underwent electric field-driven denaturation on the electrode surface.

  Za použití chronopotenciometrie konstantním proudem jsme ukázali, že v 50 mM fosforečnanu sodném (pH 7) hovězí serumalbumin a některé další proteiny nejsou výrazně denaturovány na holé rtuťové elektrodě, zatímco při vyšších koncentracích fosfátu dojde k denaturaci na povrchu elektrody působením elektrického pole.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172188