Počet záznamů: 1

Fifty years of nucleic acid electrochemistry

 1. 1.
  0324500 - BFU-R 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Paleček, Emil
  Fifty years of nucleic acid electrochemistry.
  [Padesát let elektrochemie nukleových kyselin.]
  Electroanalysis. Roč. 21, 3-5 (2009), s. 239-251 ISSN 1040-0397.
  [12th International Conference on Electroanalysis. Prague, 16.06.2008-19.06.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KAN400310651; GA ČR(CZ) GA301/07/0490; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: history of DNA electrochemistry * DNA hybridization sensors * nucleic acids electroactivity
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.630, rok: 2009

  Electroactivity of DNA and RNA was reported for the first time in 1958. During the first three decades a number of important findings were done, including introductions of covalently bound electroactive labels in DNA, DNA-modified electrodes, application of solid electrodes, etc. This is the basis for the development of the DNA sensors.

  Elektroaktivita DNA a RNA byla poprvé popsána v roce 1958. Během prvních tří dekád byla učiněna celá řada důležitých nálezů, zahrnující úvod do kovalentně vázaných elektroaktivních značek do DNA, DNA modifikované elektrody, aplikace stacionárních elektrod apod. Tím byly dány základy pro konstrukci senzorů DNA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172187