Počet záznamů: 1

Dispersion of passive pollutant within and above various urban canopies

 1. 1.
  0324494 - UT-L 2010 RIV JP eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bezpalcová, Klára - Ohba, M.
  Dispersion of passive pollutant within and above various urban canopies.
  [Rozptyl pasivní znečišťující příměsi uvnitř a nad různými městskými zástavbami.]
  Proceeding of Czech-Japanese Seminar in Applied Mathematics 2008. COE Lecture Note Vol.14. Kyushu: Faculty of Mathematics, Kyushu University, 2009 - (Beneš, M.; Tsujikawa, T.; Yazaki, S.), s. 3-13 ISSN 1881-4042.
  [Czech-Japanese Seminar in Applied Mathematics 2008. Kyushu (JP), 01.09.2008-07.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: atmospheric dispersion * air pollution * wind tunnel
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  The understanding of short-range dispersion of air-borne substances within the urban canopy is crucial to predict spread of such pollutants. The idealised urban canopies were created by regular cubes which were collocated at three different packing densities and two different patterns. The flow and concentration of the passive tracer released from the ground level source were measured simultaneously. The comparison of those fluxes within 6 different arrangements of idealised urban canopies is shown and the importance of a proper determination of the turbulent fluxes at the edge of the plume and above the roof top level is emphasised

  Porozumění procesu rozptylu plynné příměsi v atmosféře na krátkou vzdálenost je zásadní pro věrohodnou předpověď šíření znečištění. Idealizovaná městská zástavba tvořená krychlemi v pravidelném uspořádání byla vytvořena v aerodynamickém tunelu za účelem studia obecných zákonitostí šíření znečištění v reálné atmosféře. Rychlost proudění a šíření pasivní příměsi z bodového přízemního zdroje byli měřeny současně. Toky pasivní příměsi byly srovnány pro 6 různých idealizovaných zástaveb a bylo zjištěno, že turbulentní toky hrají významnou roli na krajích kouřové vlečky a nad střechami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172181