Počet záznamů: 1

Direct C-H borylation and C-H arylation of pyrrolo[2,3-d]pyrimidines: Synthesis of 6,8-disubstituted 7-deazapurines

 1. 1.
  0324458 - UOCHB-X 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Klečka, Martin - Pohl, Radek - Klepetářová, Blanka - Hocek, Michal
  Direct C-H borylation and C-H arylation of pyrrolo[2,3-d]pyrimidines: Synthesis of 6,8-disubstituted 7-deazapurines.
  [Přímé C-H borylace a C-H arylace pyrrolo[2,3-d]pyrimidinů: syntéza 6,8-disubstituovaných 7-deazapurinů.]
  Organic & Biomolecular Chemistry. Roč. 7, č. 5 (2009), s. 866-868 ISSN 1477-0520
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06077
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: C-H activations * cross-coupling * boronates * pyrrolo[2,3-d]pyrimidines
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 3.762, rok: 2009

  Direct C-H borylations of 7-deazapurines to position 8 by B2pin2 under Ir catalysis were followed by the Suzuki cross-couplings with aryl halides to give diverse 8-substituted 7-deazaadenines.

  Přímé C-H borylace 7-deazapurinů do polohy 8 s použitím B2pin2 za katalýzy Ir následované Suzukiho cross-coupling reakcemi s aryljodidy poskytly různé 8-substituované 7-deazaadeniny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172152