Počet záznamů: 1

Some Pennsylvanian arborescent lycopsid cones and their microspores from the British coalfields

 1. 1.
  0324372 - GLU-S 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Opluštil, S. - Bek, Jiří
  Some Pennsylvanian arborescent lycopsid cones and their microspores from the British coalfields.
  [Pensylvánské stromovité plavuně a jejich mikrospóry z britských ostrovů.]
  Bulletin of Geosciences. Roč. 84, č. 2 (2009), s. 203-226 ISSN 1214-1119
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Lepidostrobus * Flemingites * Sigillariostrobus * in situ spores * Lycospora * Crassispora
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 0.983, rok: 2009

  Six fructifications of arborescent lycopsids and their in situ spores from the Westphalian Coal Measures of the Pennine Basin and the Clackmannan Coalfield in Scotland, UK, were studied. The cones, which yielded in situ spores, were assigned to the genera Lepidostrobus, Flemingites and Sigillariostrobus.

  Je popsáno šest druhů fruktifikací stromovitých plavuní a jejich spory in situ z vestfálu peninské a clackmanské pánve Velké Británie. Šištice byla přiřazeny k rodům Lepidostrobus, Flemingites a Sigillariostrobus.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172084