Počet záznamů: 1  

Nová norma pro navrhování konstrukcí odolných proti účinkům zemětřesení

 1. 1. 0324364 - UTAM-F 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fischer, Ondřej
  Nová norma pro navrhování konstrukcí odolných proti účinkům zemětřesení.
  [New standard for earthquake-resistant construction design.]
  Stavebnictví. Roč. 3, č. 3 (2009), s. 32-36 ISSN 1802-2030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: seismic load * Eurocode 8 * tectonic faults
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Posuzování staveb na seizmicitu je v ČS předepsáno od r. 1954. Přestože po rozdělení státu českému státu odpadla území s největší seizmicitou, některé oblasti zůstaly a Česko přijalo evropskou seizmickou normu Eurokód 8 překladem jako státní normu ČSN EN 1998:2004. Čeští inženýři tak dostávají soubor 6 norem, z něhož ro stavby doma použijí jen malou část. Nicméně poučit se mohou hodně, zvláště pro práci na zahraničních zakázkách.

  Building assessment with regard to seismic load has been compulsory in the Czech Republic since 1954. Even though after the split of the country and separation of Slovakia the regions with the biggest seismic risk were eliminated, some have remained and that is why the Czech authority for standardisation have decided to adapt the European seismic standard Eurocode 8-EN 1998:2004 Design of structures for earthquake resistance in translation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172078