Počet záznamů: 1  

Die kulturelle Entwicklung in Böhmen am Ende des 6. Jahrtausend vor Kr

 1. 1. 0324361 - ARU-G 2009 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Květina, Petr - Pavlů, Ivan
  Die kulturelle Entwicklung in Böhmen am Ende des 6. Jahrtausend vor Kr.
  [Culture process in Bohemia in the end of 6 millennium BC.]
  Krisen–Kulturwandel–Kontinuitäten. Zum Ende der Bandkeramik in Mitteleuropa. Rahden/Westf.: Marie Leidorf, 2009 - (Zeeb-Lanz, A.), s. 283-302. Internationale Archäologie. Arbeitgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress. ISBN 978-3-89646-440-8. ISSN 1434-6427.
  [Krisen-Kulturwandel-Kontinuitäten. Zum Ende der Bandkeramik in Mitteleuropa. Herxheim bei Landau (Pfalz) (DE), 14.06.2007-17.06.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800020701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Linear pottery culture * culture change * settlement patterns
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Die Arbeit geht aus von dem gegenwärtigen Bild des europäischen Neolithikums, das aus Sicht von Archäologie, Paläogenetik und Anthropologie Unterschiede aufweist. Sie behandelt die Problematik der Einmündung der Entwicklung der Linearbandkeramikkultur aufgrund von drei Hypothesen über die gesellschaftlichen Voraussetzungen dieses Prozesses der kulturellen Veränderung. Es werden hypothetische Betrachtungen angestellt über die möglichen Folgen einer dauerhaften genetischen Mannigfaltigkeit des böhmischen Neolithikums. Eine weitere Hypothese erwägt eine eventuelle Wiederbelebung von Traditionen, die am Anfang der neolithischen Entwicklung standen. Die letzte Hypothese betrifft die Tatschen, die zu Erscheinungen einer massenhaften Gewaltanwendung innerhalb der neolithischen Gesellschaft führten.

  This paper is based on the current picture of the european Neolithic which varies seen from the different angles of archaeology, palcogenetics and anthropology. The problems of the final Linearhandkeramik development are discussed according to three hypotheses on the social assumptions of the observed culture change. The possible consequences of the genetical heterogeneity of bohemian Neolithic are hypothetically reasoned about. A further hypothesis concerns the probable reactivation of traditions from the beginning of the Neolithic. The last hypothesis applies to frequent violent conflicts within the Neolithic society. The settlement patterns in the regions Kutná Hora-Kolín-Nymburk change in the course of the linearbandkeramik cultute development. The evolution of selected categories of artefacts, settlements, houses and pottery does not correspond due to the different and changing social role of these features.

  Práce vychází ze současného obrazu evropského neolitu, který se liší z pohledu archeologie, paleogenetiky a antropologie. Pojednává problematiku vyústění vývoje kultury s lineární keramikou na základě tří hypotéz o společenských předpokladech tohoto procesu kulturní změny. Hypoteticky je uvažováno o důsledcích trvající genetické různorodosti českého neolitu. Další hypotéza uvažuje možné obnovení tradic, které stály na počátku neolitického vývoje. Poslední hypotéza se týká skutečností, které vedly k projevům masového násilí uvnitř neolitické společnosti. Obraz osídlení v regionech Kutná Hora-Kolín-Nymburk je jiný na konci než na počátku vývoje kultury s lineární keramikou. Vývojové trendy vybraných kategorií artefaktů, sídliště, domy a keramika, se liší patrně z důvodu rozdílné a proměnlivé společenské role těchto jevů. Teoretické otázky jsou posuzovány na pozadí evoluční teorie kultury.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172075