Počet záznamů: 1

Velkomoravské vlivy v Čechách

 1. 1.
  0324359 - ARU-G 2009 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Profantová, Naďa
  Velkomoravské vlivy v Čechách.
  [Great Moravian influences in Bohemia.]
  Přemyslovci. Budování českého státu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009 - (Sommer, P.; Třeštík, D.; Žemlička, J.), s. 106-107. ISBN 978-80-7106-352-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Great Moravia * Bohemia * 9th-10th centuries
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  České šperkařství bylo silně ovlivněno moravským, rozvíjelo dále toto dědictví. Rovněž výstavba některých nejstarších kostelů je ovlivněna z Moravy (Budeč).

  Czech jewellery was strong influenced by moravian one. Also building of some very old churches were influeced from Moravia (Budeč).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172074