Počet záznamů: 1  

Thermal behaviour of selected Czech sandstones

 1. 1. 0324341 - UGN-S 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Plevová, Eva
  Thermal behaviour of selected Czech sandstones.
  [Tepelné chování vybraných pískovců z českých lokalit.]
  OSTA 09. Ostrava: Česká společnost chemická, 2009, s. 1-9. ISBN 978-80-86238-63-0.
  [Ostravský seminář termické analýzy. Ostrava (CZ), 21.01.2009-23.01.2009]
  Grant CEP: GA ČR GP105/07/P416
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: TG/DTA * Czech sandstone * thermomechanical analysis
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie

  Selected Czech sandstone samples were determined by thermogravimetry (TG), differential thermal analysis (DTA) and FT- IR spectroscopy (FT-IR). These methods were used for determination of mineral composition in Czech sandstone samples. The texture and spatial orientation was determined by optical microscopy. Obtained data were confronted with data from thermomechanical analysis (TMA).

  Vybrané vzorky pískovců z českých lokalit byly zkoumány metodami termogravimetrcké analýzy (TG), diferenční termické analýzy a FT- IR spektroskopie pro získání přehledu o jejich minerálním složení. Texturní parametry byly zjišťovány pomocí optické mikroskopie. Získaná data byla konfrontována s výsledky termomechanické analýzy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172063