Počet záznamů: 1

Migration of Chadic speaking pastoralists within Africa based on population structure of Chad Basin and phylogeography of mitochondrial L3f haplogroup

 1. 1.
  0324320 - ARU-G 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Černý, Viktor - Fernandes, V. - Costa, M. D. - Hájek, Martin - Mulligan, C. J. - Pereira, L.
  Migration of Chadic speaking pastoralists within Africa based on population structure of Chad Basin and phylogeography of mitochondrial L3f haplogroup.
  [Migrace pastevců čadské jazykové větve v Africe založená na populační struktuře Čadské pánve a fylogeografie mitochondriální haploskupiny L3f.]
  BMC Evolutionary Biology. Roč. 9, č. 63 (2009), s. 1-9 ISSN 1471-2148
  Grant CEP: GA ČR GA206/08/1587
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: migration * Chadic * phylogeography
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Impakt faktor: 4.294, rok: 2009
  http://www.biomedcentral.com/1471-2148/9/63

  The paper deals with the origin of settlement of Chad Basin. Although both Nilo-Saharan and Niger-Congo speaking peoples are encountered here, the most diversified group is the Chadic belonging to the Afro-Asiatic language phylum. Investigation is focused on the proposed ancient migration of Chadic pastoralists from Eastern Africa that was based on linguistic study. Thanks to the whole mitochondrial genome sequencing of 16 L3f haplotypes, the study support an East African origin of mitochondrial L3f3 clade that is present almost exclusively within Chadic speaking people living in Chad Basin. Ancestral haplogroup L3f must have emerged soon after the Out-of-Africa migration (around 57,100 ± 9,400 YBP), but the "Chadic" L3f3 clade has much less internal variation, suggesting an expansion during the Holocene period about 8,000 ± 2,500 YBP. The time estimates are compared with archaeological, linguistic and climatic data.

  Článek se zabývá původem osídlení Čadské pánve. Přestože zde žijí lidé mluvící jak nilo-saharskými tak nigero-konžskými jazyky, nejdiverzifikovanější skupina je čadská patřící do afro-asijské rodiny. Výzkum se zaměřil na teorii o východoafrickém původu čadských pastevců, která je založena na jazykovém srovnání. Celogenomové sekvenování 16 různých mitochondriálních haplotypů podpořilo výše uvedenou teorii a definovalo klad L3f3, který je specifický téměř výhradně pro čadské mluvčí žijící dnes v Čadské pánvi. Ukazuje se, že ancestrální haploskupina L3f vznikla patrně již krátce po první úspěšně migraci anatomicky moderních lidí mimo Afriku před cca 57 tis. lety, ale větev L3f3 s mnohem nižší vnitřní variabilitou vypovídá o mnohem pozdější expanzi až během holocénu před cca 8 tis. lety. Časové odhady jsou srovnány s archeologickými, jazykovými a klimatickými údaji.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005195