Počet záznamů: 1  

Probabilistic analysis of steel frames allowing for imperfections and without assumption of effective lengt

 1. 1. 0324315 - UTAM-F 2009 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Křivý, V. - Marek, Pavel
  Probabilistic analysis of steel frames allowing for imperfections and without assumption of effective lengt.
  [Pravděpodobnostní výpočet ocelového rámu přihlížející k imperfekcím při náhradě vzpěrných délek teorii druhého řádu.]
  Proceedings of the Anual stability conference Structural stability research council. Missouri: Structural stability research council, Missouri university of Science and Technology, 2009 - (Stratman, C.), s. 239-255. ISBN 1-879749-76-9.
  [Anual stability conference Structural stability research council. Phoenix,Arizona (US), 01.04.2009-04.04.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/07/0557
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: SBRA method * probability of failure * Monte Carlo
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Modern computers allow for considering a transition from current prescriptive reliability assessment methods to full probabilistic concept, such a SBRA. This method was developed last two decades by an international team. The subject of the paper is a pilot demonstration of the application of the SBRA probabilistic approach to the safety assessment of a planar steel frame with speciál attention given to its stability. All input variables are expressed by nonparametric variables, the interactions of all variables is analyzed using the Monte Carlo technique.

  Moderní počítače dovolují uvažovat přechod od současných předpisových metod posuzování spolehlivosti k plně pravděpodobnostním koncepcím jako je SBRA, tato metoda byla vyvinuta v posledních dvou dekádách mezinárodním týmem. Předmětem příspěvku je úvodní ukázka aplikace metody SBRA při posuzování bezpečnosti rovinného ocelového rámu se zvláštním přihlédnutím ke stabilitě všechny vstupní veličiny jsou vyjádřeny neparametricky, interakce všech těchto veličin je anglizována s použitím techniky Monte Carlo.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005194