Počet záznamů: 1

Automated Incremental Building of Weighted Semantic Web Repository

 1. 1.
  0324312 - UIVT-O 2009 RIV DE eng M - Část monografie knihy
  Řimnáč, Martin - Špánek, Roman
  Automated Incremental Building of Weighted Semantic Web Repository.
  [Automatické inkrementální budování váženého úložište dat pro sémantický web.]
  Foundations of Computational Intelligence, Volume 6. Berlin: Springer, 2009 - (Abraham, A.; Hassanien, A.; Carvalho, A.; Snášel, M.), s. 265-296. Studies in Computational Intelligence, 206. ISBN 978-3-642-01090-3
  Grant CEP: GA MŠk 1M0554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: data structure estimation * functional dependency discovery * weighted repository * reputation system * data quality * data integration
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  The chapter introduces an incremental algorithm creating a selforganizing repository and it describes the processes needed for updates and inserts into the repository, especially the processes updating estimated structure driving data storage in the repository. The process of building repository is foremost aimed at allowing the well-known Semantic web tools to query data presented by the current web sources. In order to respect features of current web documents, the relationships should be at least weighted by an additional indirect criteria, which allow the query result to be sorted accordingly to an estimated quality of data provided by web sources. The relationship weights can be based on relationship soundness or on the reputation of the source providing them. The extension of the relationships by the weights leads to the repository able to return a query result as complete as possible, where (possibly) inconsistent parts are sorted by the relationships weights.

  Kapitola uvádí inkrementální algoritmus samoorganizující datové úložiště a popisuje procesy potřebné k aktualizaci či vložení záznamu do úložiště. Obzvláště se věnuje procesu odhadu struktury dat, podle které jsou data v úložišti efektivně uložena. Motivací pro budování takového úložiště je umožnit pokročilým nástrojům sémantického webu pracovat i s daty extrahovaných z klasických webových zdrojů. S ohledem na vlastnosti těchto zdrojů a povaze prezentovaných dat je úložiště navrženo jako vážené nepřímými mírami odhadující kvalitu ukládaných dat. Tyto míry mohou být založeny na souladu s daty ostatních zdrojů nebo reputace zdroje, který je prezentuje. Rozšíření úložiště o váhy umožňuje při dotazování poskytnout maximálně kompletní odpověď, kdy (možné) nekonzistentní části odpovědi jsou seřazeny právě podle příspěvku těchto vah.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172045