Počet záznamů: 1  

Raman spectra and optical properties of selected Bi2O3-PbO-B2O3-GeO2 glasses

 1. 1. 0324299 - UMCH-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Knoblochová, K. - Tichá, H. - Schwarz, J. - Tichý, Ladislav
  Raman spectra and optical properties of selected Bi2O3-PbO-B2O3-GeO2 glasses.
  [Ramanova spektra a optické vlastnosti vybraných skel Bi2O3-PbO-B2O3-GeO2.]
  Optical Materials. Roč. 31, neuvedeno (2009), s. 895-898 ISSN 0925-3467
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: heavy metal oxide glasses
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.728, rok: 2009

  Some glasses Bi2O3-PbO-B2O3-GeO2 were prepared. Raman spectra indicate an increase in the density of three body linkages with a decrease in B2O3 content. Optical band gap values were determined in the region3.46 -3.6 eV. Temperature shift of the optical band gap was found at around 4.43-5.6×10-4 eV/K. Nonlinear refractive index was estimated at around 8.15×10-11 esu.

  Některá skla Bi2O3-PbO-B2O3-GeO2 systému byla připravena. Ramanova spektra indikují růst hustoty tříatomových můstků s poklesem koncentrace B2O3. Optická šířka zakázaného pásu (Eg) byla určena v intervalu 3.46 -3.6 eV. Teplotní posun Eg byl nalezen v intervalu 4.43-5.6×10-4 eV/K. Nelineární index lomu byl odhadnut okolo 8.15×10-12 esu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172040