Počet záznamů: 1

Description of synangia and spores of the holotype of the Carboniferous fern Lobatopteris miltoni, with taxonomic comments

 1. 1.
  0324266 - GLU-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pšenička, J. - Bek, Jiří - Cleal, Ch. J. - Wittry, J. - Zodrow, E. L.
  Description of synangia and spores of the holotype of the Carboniferous fern Lobatopteris miltoni, with taxonomic comments.
  [Popis synangií a spor holotypu karbonské kapradiny Lobatopteris miltoni.]
  Review of Palaeobotany and Palynology. Roč. 155, 3-4 (2009), s. 133-144 ISSN 0034-6667
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300130503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Carboniferous * Marattiales * Lobatopteris * synangia * in situ spores
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 2.145, rok: 2009

  Pinnules of the holotype of Filicites miltoni Artis (Duckmantian–early Moscovian, Middle Pennsylvanian age) have two rows of synangia, one on each side of the midvein. Each synangium is borne on a short receptacle and consists of three or four claviform sporangia that are separated from each other along most of their length. The sporangia contain trilete spores with a microverrucate to microgranulate exine. F. miltoni appears to be congeneric with the syntypes of Pecopteris vestita Lesquereux, which is the type species of the morphogenus Lobatopteris.

  Stratigrafická pozice holotypu je duckmantian-spodní moskovian. Pinule holotypu Filicites miltonii mají dvě řady synangií. Každé synangium je složeno z tří až čtyř sporangií. Sporangia obsahují trilétní spory s mikroverukátní až mikrogranulátní exinou. Filicites miltoni je pravděpodobně shodné se syntypy Pecopteris vestita, což je typový druh morforodu Lobatopteris.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172013