Počet záznamů: 1

A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic)

 1. 1.
  0324263 - GLU-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Libertín, M. - Dašková, Jiřina - Opluštil, S. - Bek, Jiří - Edress, N.
  A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic).
  [Paleoekologický model vegetace spodnovestfálského vnitrohorského údolí (Vnitrosudetská pánev, Česká republika).]
  Review of Palaeobotany and Palynology. Roč. 155, 3-4 (2009), s. 175-203 ISSN 0034-6667
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3013306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: palaeoecology * plant assemblage * taphonomy * Westphalian * Intra-Sudetic Basin
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 2.145, rok: 2009

  The study involves a palaeoecological model for both the coals and associated sediments of the Lampertice Member of the Žacléř Formation in the Intra-Sudetic Basin, Czech Republic is proposed. Taphonomic analysis of the fossil record of various lithologies revealed the existence of autochthonous, parautochthonous–autochthonous and allochthonous plant associations.

  Práce představuje peleoekologický model pro uhelné a doprovodné sedimenty lampertických vrstev žacléřského souvrství ve vnitrosudetské pánvi České republiky. Tafonomická analýza fosilního záznamu prokázala přítomnost autochtonních, paraautochtonních-autochtonních a alochtonních asociací.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172010