Počet záznamů: 1

Out of Arabia. The Settlement of Island Soqotra as Revealed by Mitochondrial and Y Chromosome Genetic Diversity

 1. 1.
  0324259 - ARU-G 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Černý, Viktor - Pereira, L. - Kujanová, Martina - Vašíková, A. - Hájek, Martin - Morris, M. - Mulligan, C. J.
  Out of Arabia. The Settlement of Island Soqotra as Revealed by Mitochondrial and Y Chromosome Genetic Diversity.
  [Ven z Arábie. Osídlení ostrova Sokotra na základě genetické diverzity mitochondriální DNA a Y chromozomu.]
  American Journal of Physical Anthropology. Roč. 138, č. 4 (2009), s. 439-447 ISSN 0002-9483
  Grant CEP: GA MŠk ME 917
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: mtDNA and NRY diversity * regional sampling * phylogeography * migrations * Southern Arabia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Impakt faktor: 2.756, rok: 2009
  www.interscience.wiley.com

  The island of Soqotra lies not far from the proposed southern migration route of anatomically modern humans out of Africa ~ 60 thousand years ago (kya). However, nothing is known about the timing and origin of the first Soqotri settlers. The oldest historical visitors to the island in the 15th century reported only the presence of an ancient population. We found little African influence among the indigenous people of the island. The island population likely experienced several founder effects but links to the Arabian Peninsula or southwestern Asia are evident. The Soqotri population shows evidence of long-term isolation and autochthonous evolution of mitochondrial haplogroup R0a. We identified two high-frequency founder lineages that have not been detected in any other populations and were classified as a new R0a1a1 subclade. Recent expansion of the novel lineages is consistent with a Holocene settlement of the island ~ 6 kya.

  Ostrov Sokotra leží nedaleko od jižní migrační trasy anatomicky moderních lidí, kteří opustili Afriku před zhruba 60 tisíci lety. O počátcích osídlení ostrova není nic známo. Nejstarší historické záznamy z 15. století zmiňují pouze přítomnost starobylé populace. Mezi současnými obyvateli jsme nalezli jen velmi malý vliv afrických populací. Ostrovní populace Sokotry prodělala patrně několik efektů zakladatele, ale vazby na populace jižní Arábie nebo jihozápadní Asie jsou dosud dobře patrné. Sokoterská populace vykazuje dlouhotrvající izolaci a autochtoní evoluci v rámci haploskupiny R0a. Identifikovali jsme dosud neznámý zakladatelský haplotyp a klasifikovali nový subklad R0a1a1. K demografické expanzi nových linií muselo dojít v období holocénu zhruba před 6 tisíci lety.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172006