Počet záznamů: 1  

Odhad vlastností dřeva pomocí zatlačování trnu s různým tvarem penetračního hrotu

 1. 1. 0324257 - UTAM-F 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kloiber, Michal - Kotlínová, M. - Tippner, J.
  Odhad vlastností dřeva pomocí zatlačování trnu s různým tvarem penetračního hrotu.
  [Estimation of wood properties using pin pushing in method with.]
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LVII, 2/2009 (2009), s. 53-60 ISSN 1211-8516
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: wood density * penetration method * diagnostic instruments * wooden structures
  Kód oboru RIV: JN - Stavebnictví

  Dosavadní penetrační metody určené ke zjišťování hustoty zabudovaného dřeva ve stavbách neumožňují popisovat hustotu v celém profilu prvku, ale pouze na jeho povrchu. Hustota dřeva se ovšem v profilu mění, což ovlivňuje přesnost stanovení hustoty. Doposud používané přístroje na principu vystřelování trnu proti materiálu bylo proto potřeba doplnit o zkoušku při které bude trn zatlačován minimálně do středu měřeného prvku. Byly vyrobeny hroty o průměru 3 mm se speciálním přípravkem pro upnutí na univerzální zkušební stroj. Pomocí zkušebního stroje byla měřena síla potřebná pro zatlačení hrotu při konstantní posuvné rychlosti.

  The existing penetration methods for the identification of the density of wood that forms a part of structures do not make it possible to describe the density in the entire element profile but only on its surface. However, wood density changes throughout the profile which affects the accuracy of the density determination. The instruments used until now based on the principle of a pin shot into the material thus needed to be supplemented with a test during which the pin would be pushed at least to the centre of the measured element. Pins of 3 mm in diameter were manufactured with a special jig fastening them to a universal testing machine.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172004