Počet záznamů: 1  

Different sensitivity of miniature endplate currents in rat external and internal intercostal muscles to the acetylcholinesterase inhibitor C-547 as compared with diaphragm and extensor digitorum Pontus

 1. 1. 0324230 - FGU-C 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Petrov, K. - Kovyazina, I. - Zobov, V. - Bukharaeva, E. - Nikolsky, E. E. - Vyskočil, František
  Different sensitivity of miniature endplate currents in rat external and internal intercostal muscles to the acetylcholinesterase inhibitor C-547 as compared with diaphragm and extensor digitorum Pontus.
  [Různá citlivost miniaturního anodového proudu u krys s vnějšími a vnitřními mezižeberními svaly na acetylcholinesterasový inhibitor C-547 ve srovnání s bránicí a Extensorem Digitorum longus.]
  Physiological Research. Roč. 58, č. 1 (2009), s. 149-153 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA5011411; GA AV ČR(CZ) IAA100110501; GA MŠk(CZ) LC554
  Grant ostatní:Russian Foundation for Basic Research(RU) 07-04-01137; Russian Foundation for Basic Research(RU) 07-04-12097
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: endpalte current * acetylchcholinesterase
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  Selective cholinesterase inhibitor C-547 potentiates miniature endplate currents in rat external intercostal muscle more effective than in internal intercostal muscle

  Cholinesterasy selektivní inhibitor C-547 potenciál miniaturního anodového proudu je u krys vnější mezižeberní sval účinnější než ve vnitřní mezižeberní sval
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171981