Počet záznamů: 1  

Synthesis of novel racemic carbocyclic nucleoside analogues derived from 4,8-dioxatricyclo[4.2.1.0 3,7]nonane-9-methanol and 4-oxatricyclo[4.3.1.0 3,7]decane-10-methanol, compounds with activity against Coxsackie viruses

 1. 1. 0324225 - UOCHB-X 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Hřebabecký, Hubert - Dračínský, Martin - De Palma, A. - Neyts, J. - Holý, Antonín
  Synthesis of novel racemic carbocyclic nucleoside analogues derived from 4,8-dioxatricyclo[4.2.1.0 3,7]nonane-9-methanol and 4-oxatricyclo[4.3.1.0 3,7]decane-10-methanol, compounds with activity against Coxsackie viruses.
  [Syntéza nových racemickýc karbocyklických analog nukleosidů odvozených od 4,8-dioxatricyklo[4.2.1.03,7]nonan-9-methanolu a 4-oxatricyklo[4.3.1.03,7]dekan-10-methanolu, látek s aktivitou proti Coxsackie virům.]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 74, č. 3 (2009), s. 469-485 ISSN 0010-0765
  Grant CEP: GA MŠk 1M0508; GA AV ČR 1QS400550501
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: amines * carbocyclic nucleosides * purines
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 0.856, rok: 2009

  Novel racemic carbocyclic nucleoside analogues of thymine and 6-substituted purines derived from 4,8-dioxatricyclo-[4.2.1.03,7]nonane-9-methanol and 4-oxatricyclo[4.3.1.03,7]decane- 10-methanol were prepared and tested for the activity against Coxsackie viruses.

  Byla syntetizována nová racemická karbocyklická analoga nukleosidů s thyminem a 6-substituovanými puriny odvozená od 4,8-dioxatricyklo-[4.2.1.03,7]nonan-9-methanolu a 4-oxatricyklo[4.3.1.03,7]dekan-10-methanolu a testována na aktivitu proti Coxsackie virům.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171976