Počet záznamů: 1

A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic

 1. 1.
  0324191 - GLU-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Opluštil, S. - Pšenička, J. - Libertín, M. - Bashforth, A. R. - Šimůnek, Z. - Drábková, J. - Dašková, Jiřina
  A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic.
  [Rašelinný les (střední Pennsylvanian, Bolsov) zachovaný in situ ve vulkunickém popelu brouskového horizontu v Radnické pánvi (Česká republika).]
  Review of Palaeobotany and Palynology. Roč. 155, 3-4 (2009), s. 234-274 ISSN 0034-6667
  Grant CEP: GA ČR GA205/05/0105
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Pennsylvanian * tuff * in situ * plant taphonomy * palaeoecology * peat-forming mires
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 2.145, rok: 2009

  The precursory mire of the Middle Pennsylvanian (Bolsovian) Lower Radnice Coal was buried in situ by volcanic ash, preserving the taxonomic composition, spatial distribution, vertical stratification, and synecology of this peat-forming ecosystem in extraordinary detail. Plant fossil remains represent the pre-eruption vegetation of the swamp, which resulted from accumulation of peat in a high-ash, planar (rheotrophic) mire situated in a narrow palaeovalley containing an active fluvial system. Twenty-seven morphotaxa were identified, representing 20 whole-plant species with a wide variety of growth forms.

  Původní močál spodní radnické sloje (stř. Pennsylvanian, Bolsov) byl pohřben vulkanických popelem. Tehdejší ekosystém se tak zachoval in situ a bylo proto možné studovat taxonomické složení, prostorové uspořádání, vertikální stratifikaci a vzájemné vztahy pohřebeného společenstva. Fosilní rostlinné zbytky reprezentují bažinné společenstvo, planární (rheotrofický) močál je situován do úzkého paleoúdolí s aktivním říčním systémem. Bylo identifikování 27 morfotaxonů, které reprezentují 20 kompletních rostlin (whole-plant concept) s širokou variabilitou růstových forem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171947