Počet záznamů: 1  

Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic

 1. 1. 0324187 - GLU-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Libertín, M. - Opluštil, S. - Pšenička, J. - Bek, Jiří - Sýkorová, Ivana - Dašková, Jiřina
  Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic.
  [Pionýrské rostlinné společenstvo středního pensylvánu zachované in situ ve vulkanickém popelu, střední Čechy, Česká republika.]
  Review of Palaeobotany and Palynology. Roč. 155, 3-4 (2009), s. 204-233 ISSN 0034-6667
  Grant CEP: GA ČR GA205/05/0105; GA AV ČR IAA300460510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516; CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: Pennsylvanian * volcanic ash * in situ flora * plant palaeoecology
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 2.145, rok: 2009

  The plant assemblage represents a peat-forming phytocoenosis buried in situ by volcanic ash-fall as indicated by frequent occurrence of upright stems rooted in the underlying coal and large plant fragments occurring at the base of the tuff. It is a low-diversity herbaceous and subarborescent assemblage dominated by small ferns and calamites with subdominant lycopsids not taller than about 1–1.5 m. This unique herbaceous assemblage comprises four fern species (Kidstonia heracleensis, Dendraena pinnatilobata, Desmopteris alethopteroides and Sphenopteris cirrhifolia), Calamites sp. and the small lycopsid Spencerites leismanii.

  Rostlinné společenstvo představuje fytocenózu zachovanou in situ ve vulkanickém popelu. Původní pozice rostlin je dokumentována nálezy stojícíhc stromů s kořeny a velkými nálezy fosilních rostlin. Společenstvo se vyznačuje nízkou druhovou diversitou bylinných a polostromovitých rostlin a převahou kapradin a přesliček s hojnými výskyty plavuní (max. 1-1.5 m). Unikátní bylinné společenstvo vykazuje čtyři druhy kapradin (Kidstonia heraclensis, Dendraena pinnatilobata, Desmopteris allethopteroides a Sphenopteris cirrhifolia), Calamites sp. a nízkou plavuní druhu Spencerites leismanii.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171943