Počet záznamů: 1  

A new reproductive organ Echinosporangites libertite gen. and sp. nov. and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian) of the Pilsen Basin, Bohemian Massif, Czech Republic

 1. 1. 0324182 - GLU-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pšenička, J. - Bek, Jiří
  A new reproductive organ Echinosporangites libertite gen. and sp. nov. and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian) of the Pilsen Basin, Bohemian Massif, Czech Republic.
  [Nový reprodukční orgán Echisporites libertite gen et sp. nov. a jeho spory z pensylvánu (spodní bolsov) plzeňské pánve, Český masív, Česká republika.]
  Review of Palaeobotany and Palynology. Roč. 155, 3-4 (2009), s. 145-158 ISSN 0034-6667
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300130503; GA ČR GA205/05/0105
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Pennsylvanian * dispersed sporangia * in situ spores * ferns
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 2.145, rok: 2009

  A new reproductive organ is described from tuff deposits within the Pennsylvanian (Bolsovian) age Radnice Member of the Kladno Formation at the Doubrava locality in the Pilsen Basin of the Czech Republic, Sporangia possess four different types of cells and three specialised trichomes. The specialised trichomes in E. libertite appear to have contributed to sporangial dehiscence, and the opening mechanism may have been facilitated by faunal-interaction.

  Nové reprodukční orgány jsou popsány z tufových hornin pensylvánu (spodní bolsov) radnických vrstev Kladenského souvrství z lokality Doubrava z plzeňské pánve České republiky. Sporangia mají čtyři typy buněk a tři specializované trichomy. Tyto trichomy pravděpodobně sloužily k otevírání sporangií k čemuž mohlo docházet za pomoci ostatních živočichů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171938