Počet záznamů: 1  

Spencerites leismanii sp. nov., a new sub-arborescent compression lycopsid and its spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic

 1. 1. 0324181 - GLU-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bek, Jiří - Libertín, M. - Drábková, J.
  Spencerites leismanii sp. nov., a new sub-arborescent compression lycopsid and its spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic.
  [Spencerites leismanii sp. nov. nová polostromovitá plavuň a její spory z pensylvánu České republiky.]
  Review of Palaeobotany and Palynology. Roč. 155, 3-4 (2009), s. 116-132 ISSN 0034-6667
  Grant CEP: GA ČR GA205/05/0105; GA AV ČR IAA300130503; GA AV ČR IAA301110701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Spencerites * Spencerisporites * in situ spores * Pennsylvanian
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 2.145, rok: 2009

  A new sub-arborescent lycopsid species Spencerites leismanii sp. nov. is proposed for compression specimens yielding spores of the Spencerisporites-type. All specimens are from the Tlustice relict within the Bolsovian strata of the Radnice Member, Pennsylvanian. Spencerites leismanii is interpreted as a relatively small sub-arborescent lycopsid – probably more than 1 m high – with at least three orders of branching.

  Nový druh polostromovité plavuně Spencerites leismanii sp. nov. a jeho spory rodu Spencerisporites jsou popsány z tlustického reliktu, stáří bolsovianu radnických vrstev. Spencerites leismanii je interpretován jako relativně nízká polostromovitá plavuň okolo 1 metru vysoká s minimálně trojím větvením.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171937