Počet záznamů: 1

Únavové chování potrubní oceli L485MB v korozních podmínkách

 1. 1.
  0324168 - UTAM-F 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Gajdoš, Lubomír - Šperl, Martin - Brož, P.
  Únavové chování potrubní oceli L485MB v korozních podmínkách.
  [Fatigue of the L485MB Pipe Steel under Corrosion Conditions.]
  Plyn : odborný měsíčník pro plynárenství. Roč. 89, č. 2 (2009), s. 36-40 ISSN 0032-1761
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200710604
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: fatigue * corrosion * pipeline
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  Změny tlaku v potrubí během dne způsobují únavové poškození stěn plynovodních trub. Ty mohou být v kontaktu s agresivním půdním prostředím, a nebo s usazeným agresivním kondenzátem z přepravovaného plynu. Tato skutečnost je příčinou korozní únavy materiálu.

  Gas pressure changes in a pipeline over a day are the primary cause of the initiation and growth of fatigue life damage in the pipe wall. Damaged or disbonded coating of the pipeline poses potential danger to the pipeline in that the possible aggressive constituents of contamined soil can come into contact with the bare surface of the metal and cause its corrosion. These two factors can in principle result in the development of corrosion fatigue.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171929