Počet záznamů: 1  

The Odivelas Limestone: evidence for a Middle Devonian reef system in western Ossa-Morena Zone (Portugal)

 1. 1. 0324154 - GLU-S 2009 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Machado, G. - Hladil, Jindřich - Koptíková, Leona - Fonseca, P. E. - Rocha, F. T. - Galle, Arnošt
  The Odivelas Limestone: evidence for a Middle Devonian reef system in western Ossa-Morena Zone (Portugal).
  [Odivelské vápence: svědectví o středodevonském rifovém systému v západní části zóny Ossa Morena (Portugalsko).]
  Geologica Carpathica. Roč. 60, č. 2 (2009), s. 121-137 ISSN 1335-0552
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300130702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Ossa Morena Zone * Middle Devonian * petrology * biostratigraphy * magnetic susceptibility * Eifelian/Givetian * Paleozoic orogens * Beja Igneous Complex * reef fauna * carbonate petrology
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 0.963, rok: 2009

  The Odivelas Limestone constitutes one of the few records of Middle Devonian sedimentation in the western Ossa-Morena Zone. Although deformed and metamorphosed the limestones have an abundant fossil content which allows their positioning as late Eifelian/early Givetian in age and to relate the reef fauna with the typical Rhenish facies for the same time period. Magnetic susceptibility analysis was attempted and is in agreement with the biostratigraphy, but the limited extent of sections and the metamorphism precludes firm correlations. The field evidence, petrographic and geochemical analysis point to a close paleogeographical relation and dependence of the reef system on volcanic structures which are included in the Beja Igneous Complex. The age of part of the volcanic and sub-volcanic suite of this complex is thus constrained.

  Nově revidované odivelské vápence obsahují středovonské rifové a svahové vápence usazené v přímém nadloží a ještě i během tvorby mořských bazaltových výlevů. Jejich pozice při vnějším okraji západní části zóny Ossa Morena v Portugalsku (Alentejo), konkrétně při bežském komplexu bazik, je významná jak z hlediska analýzy orogenních staveb, tak i pro srovnání pásem v rámci variscid. Práce obsahuje nová petrologická, biostratigrafická a MS-stratigrafická data a jejich interpretaci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171922