Počet záznamů: 1

Solid-state synthesis of α-Fe and iron carbide nanoparticles by thermal treatment of amorphous Fe2O3

 1. 1.
  0324126 - UFM-A 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Schneeweiss, Oldřich - Zbořil, R. - David, Bohumil - Heřmánek, M. - Mašláň, M.
  Solid-state synthesis of α-Fe and iron carbide nanoparticles by thermal treatment of amorphous Fe2O3.
  [Syntéza v pevné fázi alfa Fe a karbidů železa pomocí tepelného zpracování amorfního Fe2O3.]
  Hyperfine Interactions. Roč. 189, č. 2 (2009), s. 167-173 ISSN 0304-3843.
  [ISIAME´08. International Symposium on the Industrial Applications of the Mössbauer Effect. Budapest, 17.08.2008-22.08.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/08/1440; GA MŠk 1M0512
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: iron oxides * solid-state synthesis * nanocrystalline powder
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.209, rok: 2007

  Solid-state synthesis of α-Fe and iron carbide nanoparticles by thermal treatment of amorphous Fe2O3.

  Syntéza v pevné fázi alfa Fe a karbidů železa pomocí tepelného zpracování amorfního Fe2O3.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171906