Počet záznamů: 1

Microstructure of ternary Al-Pd-Rh alloy

 1. 1.
  0324114 - UFM-A 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Milan - Buršík, Jiří - Janovec, J. - Kriška, M. - Kusý, M. - Švec, P.
  Microstructure of ternary Al-Pd-Rh alloy.
  [Mikrostruktura ternární slitiny Al-Pd-Rh.]
  International Journal of Materials Research. Roč. 100, č. 3 (2009), s. 424-427 ISSN 1862-5282
  Grant CEP: GA ČR GA106/07/1259
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: complex metallic alloys * Al-Pd-Rh * transmission electron microscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.862, rok: 2009

  The characterization of phases in a ternary Al-Pd-Rh complex metallic alloy annealed at 1100oC for 49h before(original state)and after differential thermal analysis was performed. In the investigation, light microscopy, scanning and transmission electron microscopy, energy-dispersive X-rey spectroscopy, wavelenght-dispersive X-ray spectroscopy, and differnential thermal analysis were used. The dominant constituent in the original state was characterized as ε6-phase.

  Byla provedena charakterizace fází komplexní kovové slitiny Al-Pd-Rh žíhané při 1100oC po dobu 49h a poté diferenciální termická analýza. Pro studování materiálu bylo použito metod optické mikroskopie, řádkovací a transmisní elektronové mikroskopie,energiově a vlnově disperzní rtg.spektroskopie a diferenciální termické analýzy. Dominantní složku ve výchozím stavu jsme identifikovali jako ε6-fázi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171897